INTERVENCIONS

"Una bona campanera s’aixeca molt dematí, quan ve es temps d’anar a collir es fruit de sa taparera…" ...