DAP000,001,002,003,004 Arracades plata a pressió

Col·lecció
Capparis spinosa
Sobre aquesta peça

Arracades plata a pressió