DAP020,021,022 Arracades plata i perles cultivades

Col·lecció
Capparis spinosa
Sobre aquesta peça

Arracades plata i perles cultivades