Criolles plata

Col·lecció
Capparis spinosa
Sobre aquesta peça